Samhällsnytt

  DN ”avslöjar”: Kristdemokraterna är inte ett vänsterliberalt parti

  DN ”avslöjar”: Kristdemokraterna är inte ett vänsterliberalt parti


  ➤ KRÖNIKA  Den fria aborten är inte en okontroversiell fråga, hur gärna vänsterliberaler i Sverige vill framställa det som att det bara finns en hållning och därtill endast en nyans av denna man kan ha. I spåren av den mycket hårda abortlag...

  ➤ KRÖNIKA  Den fria aborten är inte en okontroversiell fråga, hur gärna vänsterliberaler i Sverige vill framställa det som att det bara finns en hållning och därtill endast en nyans av denna man kan ha. I spåren av den mycket hårda abortlag som staten Alabama i USA nyligen klubbade och de svenska Kristdemokraternas segertåg i opinionsmätningarna, är det nu många som velat sätta krokben för KD inför EU-valet.

  Att kristdemokratiska väljare har en annan, mindre instrumentell och värdenihilistisk syn på abort är emellertid inget rykande färskt DN-avslöjande, vilket man kan förledas tro av de senaste dagarnas rapportering. Det är ungefär lika sensationellt som ”DN AVSLÖJAR: Björnen skiter i skogen”. Mer intressant än vad DN skriver är varför de skriver det. Det handlar i själva verket om försök till valpåverkan förklädd till nyhetsjournalistik, även om tidningen själv på politiskt korrekt nyspråk kallar det för att man är ”agendasättande”.

  Den som röstar på KD har också i allmänhet en annan syn på homosexualitet, samkönade äktenskap, homoadoptioner och mer HBTQ-radikala yttringar som Pride jämfört med den som man från vänsterliberalt håll gör gällande är den enda rätta.

  Så har det alltid varit och kommer alltid att vara till dess partiet slutgiltigt överger den konservativa kristna etiken som grundval för sin ideologi. Att konservatismen numera inte lika tydligt återspeglas i KD-partiprogrammets skrivningar har andra orsaker än att partiets väljare gått och blivit liberaler.

  Ompaketering när Alliansen bildades
  Huvudskälet är att KD inför valet 2006 gärna ville vara med i den numera upplösta borgerligt liberala Alliansen. Göran Hägglund var för att möjliggöra detta beredd att ompaketera partiet ganska rejält – det var samma hyresgäster som bodde i huset men man målade om fasaden och hotade högljudda boende med störningsjouren.

  Eftersom detta samarbetsblock numera är upplöst finns egentligen inga skäl för KD att fortsätta låtsas att man är ett liberalt parti. Det leder bara till att man lägger upp bollen för media för den sortens ”avslöjanden” som DN nu initierat gällande Lars Adaktussons abortkonservativa hållning i sitt uppdrag som EU-parlamentariker i Bryssel.

  Det betyder inte att Ebba Busch Thor behöver försvara varje enskild knapptryckning från Adaktusson i EU-parlamentet. Den om att inte fördöma Paraguay för att ha nekat en våldtagen 10-årig flicka abort är exempelvis svårsmält.

  Adaktusson måste ha förstått att han inte hade mer än möjligen en bråkdel av sitt partis aktiva och väljare i ryggen för att rösta på det fundamentalistiskt ultrakonservativa sättet. Det allmänna intryck man lätt får av Adaktusson är dock att han tycker sig vara större än och Guds gåva till partiet och därför tagit sig friheten att köra sitt eget rejs i Bryssel.

  Adaktussons allmänna förklaring att han tryckt som han gjort därför att socialpolitik inte ska avgöras av Bryssel och för att motverka att EU lägger under sig mer makt håller heller inte i det fallet. Paraguay ligger inte i EU och aborträtt för våldtagna barn kan inte slarvigt hänföras till socialpolitik i största allmänhet.

  Det vedertagna sättet att rösta i EU-parlamentet i frågor där man tycker att federationen inte ska lägga sina fingrar i blöt är dessutom att lägga ned sin röst. Det har exempelvis SD:s ledamöter gjort i den här sortens omröstningar medan Adaktusson valt en mer abortmotståndsfundamentalistisk linje.

  En nedlagd röst är ofta en feg röst
  Att lägga ned sin röst kan emellertid också vara fegt och egennyttigt. När exempelvis den kristet troende moderaten och tidigare arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson lade ned sin röst i omröstningen om samkönade äktenskap var det självfallet därför att hon är motståndare till sådana äktenskap. Samtidigt ville hon inte ta den konflikten med sitt parti och äventyra sin fortsatta politiska karriär i Moderaterna. Svantesson är för övrigt också en övertygad närmast militant abortmotståndare men inte heller det engagemanget har hon vågat driva inom ramen för sin parlamentariska politiska karriär.

  Inte heller Busch Thor är hederlig om vad hon egentligen tycker, vare sig i abortfrågan eller när det gäller HBTQ-radikalism. Ett försiktigt gläntande på förlåten till KD-ledarens innersta tankar skedde visserligen i den långintervju som SVT gjorde med henne (och övriga partiledare) inför riksdagsvalet i höstas, när hon förklarade sin kluvenhet över att gå i PRIDE-tåget. Men lite mer än så bör man kunna begära av en värdekonservativt kristen partiledare.

  Den nya kristdemokratiska feminism som Busch Thor lanserat och som sägs vara en av orsakerna till partiets framgång i opinionen kan inte vara bara en lätt urvattnad version av den vänsterfeminism som idag blivit närmast en överordnad matriarkal samhällsstruktur. Kristdemokratisk feminism bör vara en mer genomgripande uppgörelse med vänsterfeminismen. Det handlar om sådant som kvinnans rätt att själv välja hur mycket eller lite hon vill vara hemma med sina barn – även om utfallet relativt männen inte blir 50-50 – och vägra betrakta hemmet som en kvinnofälla. Detta utan att betraktas som jämställdhetens dödgrävare och kvinnokampens quisling.

  Men det borde också handla om kvinnors rätt att säga ja till livet och nej till abort utan att skuld- och skambeläggas. Respekt för åsiktsfrihet är en grundbult i demokratin i enlighet med en välkänd maxim som brukar tillskrivas Voltaire. Det är minst sagt si och så med den respekten bland vänsterliberaler och här har KD en given politisk uppgift att ta itu med, inte minst därför att en majoritet av de kvinnor som hyser nyss nämnda åsikt återfinns bland partiets väljare.

  Vänsterliberaler de verkliga populisterna
  Vänsterliberaler brukar skylla ”högerpopulister”, dit man oftast även hänför traditionellt konservativa, för att vara personer som har enkla svar på komplicerade frågor. Men det gäller bara när svaren inte är i linje med de egna åsikterna. De ur ett etiskt och humanistiskt perspektiv tämligen komplicerade frågeställningar som inställer sig i abortfrågan viftar man från vänsterliberalt håll bort med en extremt förenklad retorik.

  Busch Thor var i sitt bemötande av drevet mot Adaktusson tydlig med att detta handlar om ett välregisserat försök från vänsterliberaler, inklusive mediaetablissemanget, att sabotera för Kristdemokraterna i allmänhet och inför EU-valet i synnerhet. När både KD och SD växer är det många av Södermalms rödgrönrosa journalister som får ont i själen och blir nervösa.

  KD-ledaren borde vara lika tydlig med att det parti hon leder inte är något vänsterliberalt parti, inte ens ett borgerligt liberalt sådant. Man behöver för den skull inte omedelbart efter att ha befriat sig från Alliansens liberala tvångströja forcera fram riksdagsmotioner för inskränkningar i aborträtten.

  Däremot kan man verka för att frågan kommer högre upp på den politiska dagordningen och får en mer framskjuten plats i den offentliga debatten, så att det ges tillfällen att visa att det finns fler hållningar här än den som vänsterfeminister och anpassliga liberaler spikat fast som den enda tillåtna.

  Kan börja med att slåss för rätten till samvetsfrihet
  Exempelvis kan man börja slåss för barnmorskornas rätt till samvetsfrihet – det är orimligt att den som utbildar sig för att hjälpa och välkomna nya liv till världen ska tvingas utföra diametralt motsatta arbetsuppgifter och släcka påbörjade liv. Man behöver inte lyfta blicken längre än till Norge för att se att det går alldeles utmärkt att skilja dessa arbetsuppgifter åt och att den svenska modellen i detta fall är ett utslag av radikalfeministisk konformitetspennalism.

  Syftet med att slå ihop dessa inkompatibla arbetsuppgifter är att omöjliggöra för den som arbetar i förlossnings- och mödravård att välja mellan något annat än att utföra aborter eller beläggas med yrkesförbud. Om man gav barnmorskorna valfrihet skulle ett visst antal välja bort aborterandet och det skulle skicka signaler om att abortfrågan inte är så enkel som vänsterliberalerna vill göra gällande. Det vill man till varje pris undvika. Abortfrågan ska framstå som en icke-fråga, en gång för alla avgjord och utagerad. Allt som stör den bilden måste kväsas, om så behövs med repressalier.

  Man försöker gömma sig bakom skenargument om att det fria valet och rätten till samvetsfrihet skulle kunna leda till att det blir brist på abortpersonal. Så har det emellertid inte blivit i Norge. Det bortfall som blir kan enkelt kompenseras för genom att uppgiften övertas av annan vårdpersonal. Och om det mot förmodan skulle visa sig att nästan ingen vårdpersonal vill utföra aborter vore det i så fall en ännu tydligare indikation på att abortfrågan är betydligt mer komplicerad än vad vänsterliberalerna försöker framställa den som.

  Förgicks av attacker mot Busch Thors utseende
  Innan drevet gick mot Adaktusson och kristdemokraters inställning till abort försökte vänsterliberalerna knäcka Busch Thor genom att attackera hennes utseende. Man visste att KD-ledaren som ung brottats med dålig självkänsla och drog sig inte för att cyniskt pröva om simpel skolgårdmobbning kunde fungera också idag.

  Taktiken var särskilt anmärkningsvärd i beaktande av att de som på det här fula sättet ville knäcka Busch Thor är samma vänsterliberaler som annars står på barrikaderna för att kritisera samhällets normer kring hur en kvinna ska se ut som orsak till att så många tjejer och unga kvinnor mår psykiskt dåligt, drabbas av anorexia och självskadebeteende.

  Samtidigt var det föga förvånande. Det är idag mer regel än undantag att man på vänsterkanten håller sig med den här sortens dubbla måttstockar. Vi ser det i migrationsdebatten där invandrare med ”fel” åsikter ogenerat skälls för att vara ”husblattar”. Vi ser det i hållningen till det politiska våldet där den egna sidans våldsverkare i motsats till andra hävdas ägna sig åt ”antifascistisk kamp och motstånd”. Osv.

  Jag träffade Ebba Busch Thor när hon bara hette Busch och inte var påtänkt som partiledare. Intrycket jag fick var det av en sympatisk, trevlig, charmig, snygg, skärpt och påläst ung politikerkvinna men med ett lite udda sätt att prata politik på som jag föreställde mig inte skulle fungera högre upp i rikspolitiken. När hon sedan tog över KD-rodret efter Göran Hägglund gav jag henne inte några vidare odds för att rädda det krisande partiet kvar i riksdagen.

  Jag hade fel och är glad över det. KD behövs i svensk politik och Ebba Busch Thor har vuxit med uppgiften och är idag kanske den av partiledarna som fungerar bäst vad gäller att kommunicera med väljarna. Busch Thor-effekten är en avgörande delförklaring till KD:s opinionsframgångar. Hon är enligt den senaste förtroendemätningen den av partiledarna som åtnjuter det högsta förtroendet hos det svenska folket.

  Ska man tro de siffrorna har KD potential att öka sitt väljarstöd till 35 procent eller mer. För de forna Allianskollegorna Kristersson, Björklund och Lööf går det betydligt knackigare. Det är bara MP:s språkrör som har lägre förtroende, detta trots all draghjälp av att vara journalisternas kelgrisar. Samtidigt ökar också stödet för Åkesson, vilket gör det ”konservativa blocket” i svensk politik väsentligt starkare. (I motsats till SD-ledaren räknar jag inte M som något konservativt parti. Det har de inte varit sedan 1980-talet.)

  Krävs mer av KD för att få min röst
  Nu blir det inte någon röst från mig på KD i EU-valet och sannolikt inte heller inte i några riksdagsval under överskådlig framtid. Den största invändningen för mig beträffande KD är avsaknaden av konservatism i migrationspolitiken. Ett sant konservativt parti kan inte som borgerliga i största allmänhet nöja sig med att vilja strama åt lite grann efter decennier av exempellös massinvandring.

  Konservatism för mig är att ha en tydlig ambition att vilja reparera skadan av detta exempellösa vanstyre med det långsiktiga målet att Sverige åter ska vara det långt mer etniskt homogena land det var när jag växte upp på 1960-talet. Det var en demografisk profil som framhölls av dåvarande statsministern Tage Erlander som en av vårt lands stora styrkor och själva grundvalen för att bygga ett välmående, solidariskt och sammanhållet folkhem.

  Ett KD som inte ens mäktar med att vara lika konservativa som en traditionell socialdemokrat går bort. En Sara Skyttedal som man inte kan räkna med åtminstone lägger ned sin röst när vänsterliberaler i EU-parlamentet går till attack mot EU-länder som försöker föra en konservativ politik kan jag inte medverka till att skicka till Bryssel.

  KD har också ställt sig bakom JÖK-regeringens bedrägeri där man påstår sig förlänga de åtstramningar i migrationspolitiken som infördes efter asylkollapsen 2015 men som i själva verket tvärtom är en återgång till den tidigare ansvarslösa politik där i princip alla får permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälliga och alla anhöriga får komma hit utan krav på försörjning eller ordnat boende.

  Det verkliga drevet mot KD borde ha gått när Skyttedal för ett par veckor sedan gick ut och förordade sanktioner mot Ungern för att de inte på svenskt vis öppnar dörren och välfärdssystemen på vid gavel för ekonomiska migranter. Medietystnaden är också påtaglig kring att KD övergett sin oppositionsroll och nyss så kritiska hållning gentemot sina forna Allianskollegor C och L när dessa och de rödgröna nu tillsammans skruvar på invandringskranen ytterligare från redan rekordhöga flöden.

  Gäng i Storbritannien har ’poängtavlor’ för kniv- och vapenbrott

  Gäng i Storbritannien har ’poängtavlor’ för kniv- och vapenbrott


  Ungdomsarbetare och föräldrar till offer vittnar om en brutal lek där gängen skryter om sina dödliga brott i videoklipp på Youtube och Instagram. Nu försöker man få plattformarna att ta bort materialet. I maj 2018 sköts 17-årige Rhyhiem Barton...

  Ungdomsarbetare och föräldrar till offer vittnar om en brutal lek där gängen skryter om sina dödliga brott i videoklipp på Youtube och Instagram. Nu försöker man få plattformarna att ta bort materialet.

  I maj 2018 sköts 17-årige Rhyhiem Barton ihjäl i London. Innan mordet deltog han i en video med över 300 000 visningar där han rappade om ”poängtavlan”. Hans mentor Sayce Holmes-Lewis bekräftar att det finns en bokstavlig sådan och att man håller räkningen på attackerna varje gäng utför.

  – Du knivhugger en person i huvudet eller bröstet och får ett visst antal poäng. Du får varierande poäng beroende på den våldsamma aktens grad.

  Vidare konstaterar han att unga människors syn på våld förefaller vara väldigt skev och att döda någon anses nu vara kul.

  Holmes-Lewis var med Barton samma dag som han mördades och såg bara timmar senare rivaliserande gäng skryta om mordet på sociala medier.

  Kina bryter mot internationella miljöavtal

  Kina bryter mot internationella miljöavtal


  Genom att använda förbjudna ämnen, som producerar kraftiga växthusgaser, bryter Kina mot Montrealprotokollet. Det så kallade Montrealprotokollet är ett internationellt avtal utformat för att skydda ozonskiktet. Syftet är att fasa ut produktionen...

  Genom att använda förbjudna ämnen, som producerar kraftiga växthusgaser, bryter Kina mot Montrealprotokollet.

  Det så kallade Montrealprotokollet är ett internationellt avtal utformat för att skydda ozonskiktet. Syftet är att fasa ut produktionen av substanser som tros orsaka ozonhål. Det har beskrivits av FN:s tidigare Generalsekreterare Kofi Annan som: ”Kanske det mest framgångsrika internationella avtalet hittills”.

  I ett försök att avgöra vilka företag som bryter mot avtalet har ett globalt detektivarbete utförts. Ämnet man spårat är fluortriklormetan, även kallat CFC-11, en kemikalie som kan användas vid tillverkning av isolering. CFC-11 har över 5000 gånger kraftigare negativ påverkan på klimatet än koldioxid.

  CFC-11 förbjöds redan 1987, då det ansågs vara en av de största orsakerna till utarmningen av ozonskiktet, som skyddar jorden från solens cancerframkallande ultravioletta strålning. Ämnet gör även skada på marknivå, då det påverkar växtlivet.

  Montrealprotokollet har hyllats som ett kraftigt verktyg i kampen mot miljöförstöring och målet var att få bort ämnena på listan helt redan 2010. Fyra år senare upptäckte dock forskaren Stephen Montzka något konstigt.

  Det finns idag tre olika metoder för forskare att upptäcka förekomsten av CFC-11. Vid kontrollmätningar syntes det tydligt att nivåerna sjönk under de första tre åren sedan förbudet men under 2014 överraskades forskaren av att halterna av CFC-11 gjorde mystiska ”skutt” i statistiken.

  –Jag kunde inte förstå att ingen uppmärksammat detta. Eller var det jag som gjort något fel i labbet? Säger Montzka, in en intervju i Scientific American.

  Resultaten visade att halten CFC-11 fortfarande sjönk om än i allt mindre takt. I vissa prover verkade den dock öka. Stephen Montzka undrade hur detta var möjligt, då Montrealprotokollet förbjudit användandet.

  Detta blev startskottet till jakten på källan. Någon måste ha återupptagit produktionen, men vem?

  Vissa hävdade att utsläppen kom från tidigare produktion. Läckage från kasserade kylskåp och gammal isolering i byggnader. Men Montzka uppskattade att utsläppen av CFC-11 stigit till 67 000 ton per år. Det var för mycket för att förklaras bort som rester av tidigare produktion.

  Efter tre års detektivarbete, med mätningar världen över, ledde spåren till Kina. Väl där undersöktes över 1000 företag i jakt på ämnet.

  Genom infiltration och intervjuer med anställda lyckades man slutligen lokalisera 18 fabriker som de skyldiga.

  – Det är allmänt känt att detta är ett förbjudet ämne, säger Avipsa Mahapatra, chef för Environmental Investigation Agency.

  Hon förklarar vidare att det var uppenbart att produktionen skedde med tillstånd av lokala myndigheter. Vissa affärsmän skröt öppet om hur de förvarnas om regeringens tillsatta kontroller.

  Kina är i en byggboom och efterfrågan på isolering är enorm och riskerna att åka fast är i det närmsta obefintliga, förklarar Mahapatra.

  Vad konsekvenserna kommer att bli vet vi inte än. Kinesiska myndigheter hävdar dock att de är ”ivriga att åtgärda detta”.

  Första satelliterna i Elon Musks Starlink-projekt i omloppsbana

  Första satelliterna i Elon Musks Starlink-projekt i omloppsbana


  Starlink är en satellitkonstellation från entreprenören och uppfinnaren Elon Musks företag SpaceX med mål att förse hela jorden med snabb internetuppkoppling. På torsdagen skickade man upp de första 60 satelliterna. Till mitten av 2020-talet är...

  Starlink är en satellitkonstellation från entreprenören och uppfinnaren Elon Musks företag SpaceX med mål att förse hela jorden med snabb internetuppkoppling. På torsdagen skickade man upp de första 60 satelliterna.

  Till mitten av 2020-talet är SpaceX ambition att ha nästan 12 000 satelliter på tre olika höjder – 1 600 satelliter i omloppsbanor på 550 kilometers höjd, 2 800 stycken på 1 150 kilometers höjd och 7 500 stycken på 340 kilometers höjd. Kostnaden för projektet som helhet har uppskattats till omkring tio miljarder dollar.

  Åtminstone ytterligare tolv uppskjutningar krävs för att säkerställa konstant internetuppkoppling för större delen av världen. I dagsläget har Starlink dock endast tillstånd för att verka i USA.

  Kolonisera Mars
  Starlink är bara ett första steg i Elon Musks ambitioner för rymden. Förhoppningen är att Starlink ska finansiera hans framtida planer på att bygga ett rymdskepp för att erbjuda resor till månen och längre fram försöka kolonisera Mars.

  – Vi tror att detta är en viktig språngbräda mot att etablera en självförsörjande stad på Mars och en bas på månen, säger Musk som också är vd för Tesla.

  Konkurrensen är hård. I februari sköt OneWeb, uppbackad av Airbus, upp sitt eget satellitnätverk. Ytterligare satelliter väntas komma från fler företag.

  Muslimsk professor: tillåtet att våldta icke-muslimer för att förnedra dem

  Muslimsk professor: tillåtet att våldta icke-muslimer för att förnedra dem


  Ett uppmärksammat uttalande kommer från Said Saleh, professor vid det prestigefyllda egyptiska universitetet Al-Azhar, i Kairo. Saleh, som själv är kvinna, verkar hysa föga sympati för våldtäktsmäns offer och hävdar istället att våldtäkt är...

  Ett uppmärksammat uttalande kommer från Said Saleh, professor vid det prestigefyllda egyptiska universitetet Al-Azhar, i Kairo. Saleh, som själv är kvinna, verkar hysa föga sympati för våldtäktsmäns offer och hävdar istället att våldtäkt är tillåtet under krig mellan muslimer och deras fiender.

  Uttalandet gjordes under ett inslag gällande slaveri och trafficking, televiserat av Middle East Media Research Institute. Enligt professorn har slaveri funnits i alla tider men tack vare islam finns idag ett mer korrekt regelverk.

  Saleh hävdar bland annat att krigsfångar är legitima slavar. Ur detta härleder hon att kvinnliga krigsfångar är legitima sexslavar. Professorn specificerar även att syftet är att förödmjuka offren.

  – För att förnedra dem blir de arméchefens, eller en muslims, ägodel och han kan ha sex med dem, precis som han kan ha sex med sina fruar, förklarar Said Saleh.

  Däremot vänder hon sig mot muslimska män som, ofta med sina fruars bifall, köper östasiatiska kvinnor som sexslavar, då endast icke-muslimska krigsfångar är tillåtna att förslava. Trafficking, menar hon, går emot Allahs lagar.

  Just prostitution tar inte professor Said Saleh upp i intervjun, utan fokuserar istället på att klargöra under vilka förhållanden våldtäkt av icke-muslimska kvinnor är tillåtet.

  Inslaget går att beskåda här:

  Föräldrar som svälte barn med veganskost döms till fängelse

  Föräldrar som svälte barn med veganskost döms till fängelse


  Ett sjukhus i Göteborg tog tidigare i vår emot en ung flicka som var kraftigt undernärd till följd av att ha fått vegansk kost. Föräldrarna åtalades för grovt vållande till kroppsskada och dömdes i torsdags till fängelse. Den 16 februari i...

  Ett sjukhus i Göteborg tog tidigare i vår emot en ung flicka som var kraftigt undernärd till följd av att ha fått vegansk kost. Föräldrarna åtalades för grovt vållande till kroppsskada och dömdes i torsdags till fängelse.

  Den 16 februari i år kallades polis och socialtjänst till intensiven vid Drottning Silvias barnsjukhus efter att läkarna börjat vårda en tvåårig flicka med käkfraktur, blödning på hjärnan samt kraftig undernäring, rapporterar SVT.

  Samhällsnytt har tagit del av förundersökningsprotokollet som visar att flickan hade svår vitaminbrist och blodvärden som var livshotande. En läkare berättar att han aldrig tidigare i sitt yrke har sett något liknande och att akutinsatserna räddade flickans liv med ytterst lite tid kvar.

  LÄS MER: Föräldrar lät 2-åring äta näringsfattig vegankost – var två timmar från att svälta ihjäl

  Nu döms föräldrarna för grovt vållande av kroppsskada.

  – Allt jag har gjort har varit av kärlek och jag har trott att jag gjort det bästa för henne. I framtiden lovar jag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer av kost, sa mamman under rättegången.

  Åklagare Ximena Bene hade hyrkat på två till tre års fängelse men domen blev avsevärt lägre, tre månader. Straffet är dessutom redan avtjänat eftersom paret suttit häktade i två månader. Föräldrarna ska även betala 60 000 kronor i skadestånd till flickan.

  Bene har ännu inte beslutat om hon ska överklaga domen.

  Utöver det döms pappan även för ringa narkotikabrott, rattfylleri och olovlig körning.

  Sedan rättegångens slut har föräldrarna bott med dottern på ett utredningshem för att utvärderas av socialtjänsten.

  Kristdemokraterna ställer sig bakom regeringens lag – öppnar för större invandring

  Kristdemokraterna ställer sig bakom regeringens lag – öppnar för större invandring


  Kristdemokraternas alltmer tuffa retorik under de senaste månaderna har gett utdelning i opinionen. Men i skarpt läge tycks inget ha förändrats. Nyligen gjorde man gemensam med Socialdemokraterna då man efterlyste sanktioner för EU-länder som...

  Kristdemokraternas alltmer tuffa retorik under de senaste månaderna har gett utdelning i opinionen. Men i skarpt läge tycks inget ha förändrats. Nyligen gjorde man gemensam med Socialdemokraterna då man efterlyste sanktioner för EU-länder som vägrar ta emot migranter, och nu har man ställt sig bakom regeringens och stödpartiernas nya lag som kommer att göra bland annat reglerna för anhöriginvandring betydligt generösare.

  Klockan 16 på fredagen gick tiden ut för att motionera mot regeringens och stödpartiernas lag. Officiellt kallas propositionen för en tvåårig förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, vilken upprättades efter migrantkrisen 2015. I själva verket öppnar den upp för en mer generös anhöriginvandring.

  LÄS ÄVEN: Proposition: Lag om begränsad invandring omvandlas till lag om ökad invandring

  LÄS ÄVEN: SKL varnar för ny migrantkris – kan bli som 2015 igen

  LÄS ÄVEN: Efter tre rekordår i följd – nya regeringen vill öka invandringen ytterligare

  Lagen innebär att alla migranter från och med halvårsskiftet får samma obegränsade rätt att ta hit sina släktingar. Även så kallade ensamkommande flyktingbarn som hittat sina föräldrar efter att de fått uppehållstillstånd återfår rätten att ta dem till Sverige. Fler ska nu också kunna få permanenta uppehållstillstånd.

  – Vi står inför andra vågens flyktingmottagande. Anhöriginvandringen. Som vi inte vet hur stor den kan bli. Den kan bli oerhört kraftfull och innebära att vi närmar oss de siffror vi upplevde under 2015 och 2016, varnade SKL:s ordförande Anders Knape (M) nyligen.

  I en motion skriver Kristdemokraterna att gå med på förlängningen är ”det minst dåliga alternativet i nuläget” och lägger till att partiet ”vill vara en garant för en human, ordnad, överblickbar och långsiktigt ansvarsfull migrations- och integrationspolitik”.

  LÄS ÄVEN: KD gör gemensam sak med S – förordar sanktioner för EU-länder som vägrar ta emot migranter

  Är det värt det att rösta på SD längre?

  Är det värt det att rösta på SD längre?


  ➤ KRÖNIKA Det är EU-val på söndag och återigen ställs man inför dillemmat vilket parti man ska rösta på. För min egen del har nog valet aldrig varit så svårt som nu. Det blir nämligen allt svårare att lägga sin röst på...

  ➤ KRÖNIKA Det är EU-val på söndag och återigen ställs man inför dillemmat vilket parti man ska rösta på. För min egen del har nog valet aldrig varit så svårt som nu. Det blir nämligen allt svårare att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Anledningen till detta är knappast den senaste skandalen om tafs… eller jo, kanske, men inte direkt.

  Själva tafsandet är varken något stort eller chockerande på något sätt. Inte heller gammelmedias försök att påverka valet genom att utnyttja denna historia. Att Expressen eller någon annan skulle dra fram en joker ur rockärmen en vecka före valet och mobilisera resten av gammelmedia mot SD är ett välkänt mönster och någonting man borde vara förberedd på.

  Det som var nytt är Sverigedemokraternas krishantering. Ja, det är den berömda filmen, där offret för Peter Lundgrens tafsattack fick sitta tillsammans med honom och tvunget förklara hur bra relationen med Lundgren har blivit, som jag syftar på. I sin utformning var filmen någonting mitt emellan Islamiska statens videoklipp där ett offer som snart ska halshuggas med en kniv mot strupen erkänner sin påstådda skuld och arthouse-filmer av Lars von Trier där nästan smärtsamt långa pauser och stela repliker utgör berättelsens huvudfåra.

  Om något borde Bjälkö rasa mot medierna som gör hennes privata liv till en nationell angelägenhet samt kräva att lämna henne i fred – det är trots allt upp till kvinnan själv att tolka och värdera ett påstått övergrepp mot henne. Men istället blev det:

  – Jaa… så… hur går vi vidare nu då?

  – Det har varit långa dagar och jag är väldigt hungrig. Jag tycker att du följer med och så äter vi lite… Tycker jag…

  – Och så hoppas vi på att det blir bättre dag… Imorgon…

  – Jaa.. det hoppas vi med…

  – Då gör vi så…

  Just det där med mat är någonting som man återkommande ser i SDs kampanj i EU-valet i år. Den omstridde Peter Lundgren hoppade av flera EU-debatter i veckan just med hänvisning till att han behöver ”mat och sömn”. Det känns väl smått motstridigt att prioritera mat och sömn när Sveriges framtid står på spel om man ska tro Sverigedemokraterna, men okej, vi ”går vidare nu då”.

  Att döma av reaktionerna på sociala medier var det uppenbart för varje tänkande människa att filmen aldrig borde publiceras. Man behöver inte arbeta på en kommunikationsavdelning för att inse att den skulle göra exakt det motsatta sitt uttalade syfte och lägga upp bollen för en fortsättning av gammelmedias hysteri. Och så blev det också.

  Min personliga motivering för att rösta för SD i alla dessa år har varit att Sverige är i ett skriande behov av vuxna människor i politiken: välnärda söndercurlade broilers från ungdomsförbund måste bort om man vill ha en chans att ställa landet tillbaka på rätt köl. Men ingen vuxen människa på SD har satt ned foten för att stoppa filmens publicering eller de självmål som följde efter.

  Tydligen har det formats en toxisk ekokammare inom partiet, där man hellre gratulerar varandra med framgångar och ser till att det blir god stämning än gör sitt jobb. Då infinner sig oundvikligen frågan – hur blir det om detta parti ska få makten?

  Nu med facit i hand tror jag att SD har insett att det var ett felaktigt beslut att skicka ”verklighetens folk” till Bryssel 2014. Jag är den sista att försvara en professionell politikerklass, men här finns det en annan aspekt att tänka på. När en proffspolitiker kan falla tillbaka på konsultuppdrag, styrelseposter osv.. från en högt betald tjänst som EU-parlamentariker – vad ska en fd undersköterska i äldrevården göra? Och vad är hon beredd att ta till för att stanna kvar där hon är? Vad är en fd lastbilsförare kapabel att göra?

  Under den här veckan har vi beskådat en fullständig kollaps av SDs valkampanj – inte minst tack vare den klumpiga och oskickliga krishanteringen. Den stora frågan är dock om det finns något annat parti att rösta för, och tragiken består nog i att det inte gör det.

  Det är viktigt att komma ihåg att Sverigedemokraterna är mycket mer än Kristina Winberg, Peter Lundgren eller SDs kommunikationsavdelning. Det är många engagerade och begåvade människor, inklusive de nya namnen på partiets EU-lista, – som måste få en chans att göra skillnad i Bryssel. Sverigedemokraterna är Sveriges enda oppositionsparti med tyngd.

  Så trots allt bör man kanske rösta för SD igen – inte så mycket för att de är ett bra parti att lägga sin röst på, men för att alla andra är ännu sämre.

  Gängkriminell yngling fritogs från Malmö tingsrätt

  Gängkriminell yngling fritogs från Malmö tingsrätt


  En 16-årig yngling fritogs på fredagen i samband med en förhandling i Malmö tingsrätt. Den unge mannen, som dömts till åtta månaders ungdomsvård för ett brutalt rån där offret nästan avled, skulle eventuellt få påföljden ytterligare...

  En 16-årig yngling fritogs på fredagen i samband med en förhandling i Malmö tingsrätt. Den unge mannen, som dömts till åtta månaders ungdomsvård för ett brutalt rån där offret nästan avled, skulle eventuellt få påföljden ytterligare mildrad. I stället avvek han från domstolsbyggnaden assisterad av ett gäng ungdomar som samlats utanför.

  Det var vid lunchtid på fredagen som fritagningen genomfördes. Polisen är förtegen om vad för slarv och brist i att följa rutinerna det var som ledde till att ynglingen kunde rymma. Tre kriminalvårdare uppges vid fritagningen ha varit satta att bevaka 16-åringen.

  Malmöpolisen vädjar till allmänheten om tips från den som kan ha gjort iakttagelser, exempelvis sett 16-åringen hoppa in i en bil. Han ska vid flykttillfället ha varit barfota och iförd jeans och grå huvtröja.

  Tågtrafiken till och från Malmö central stoppades tillfälligt efter rymningen men släpptes senare på igen. Stora förseningar har dock drabbat resenärerna.

  Dömd för gängkriminella brott
  16-åringen är sin unga ålder till trots sedan flera år tillbaka välkänd av polisen för olika typer av brott, som han dock inte kunnat dömas för då han inte varit straffmyndig. Han är en av sex ungdomar i ett gäng som i början av maj dömdes till ungdomsvård efter att ha gripits för en lång rad personrån och andra brott.

  Vid ett av rånen utsattes det 21-åriga offret för grovt våld mot huvudet så att skallbenet krossades, vilket höll på att kosta honom livet. 21-åringen knivskars även och fick sin bil vandaliserad.

  Ny banger-attack mot Jimmie Åkesson vid torgmöte

  Ny banger-attack mot Jimmie Åkesson vid torgmöte


  På torsdagen kastade någon en så kallad banger mot SD-ledaren då han var på väg att lämna Mariestad efter ett avslutad torgmöte. Attacken tycks ha inspirerat fler då Åkesson på fredagen utsattes för samma sak igen i Tranås. I fallet med...

  På torsdagen kastade någon en så kallad banger mot SD-ledaren då han var på väg att lämna Mariestad efter ett avslutad torgmöte. Attacken tycks ha inspirerat fler då Åkesson på fredagen utsattes för samma sak igen i Tranås.

  I fallet med Mariestad har en anmälan om försök till misshandel upprättats. Ingen misstänkt har ännu gripits.

  LÄS MER: Kraftig smällare kastades mot Jimmie Åkesson

  Det var vid 14-tiden på fredagen då Åkesson träffade väljare och partiarbetare i Tranås den andra attacken kom.

  – Det smällde till precis intill folkhavet, några meter från Jimmie Åkesson, säger stabschefen Mikael Eriksson till Expressen.

  – Jag förstår inte hur man tänker när man gör en sån här sak. Människor hade kunnat skadas.

  Enligt polisens presstalesperson Monica Bergström har en utredning gällande ringa misshandel eller misshandel av normalgraden inletts. Ingen misstänkt har ännu gripits.